Warszawa – zwiedzanie stolicy.

Ciekawe miejsca w Warszawie. Dużo zdjęć i opisów.

Łazienki Królewskie

Łazienki Królewskie w Warszawie.

Próżno w Warszawie szukać miejsca, które lepiej oddawałoby ducha epoki stanisławowskiej. Łazienki Królewskie w Warszawie są nie tylko wyrazem dominujących w owym czasie kategorii estetycznych, ale także odzwierciedleniem osobistych zamiłowań i smaku artystycznego Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Łazienki w Warszawie – budowa.

Pierwszy, wczesnobarokowy pałac wzniósł na terenie Ujazdowa król Zygmunt III Waza. Pod koniec XVII w. właścicielem tych terenów został Stanisław Lubomirski, który nakazał wybudować dwa pawilony: Ermitaż i Łaźnię. Obie budowle zaprojektował słynny Tylman z Gameren, a od nazwy pawilonu ogrodowego „Łaźnia” cały przyległy teren przyjęło się z czasem określać mianem Łazienek. W połowie XVIII w. dobra ujazdowskie wydzierżawił król August II Sas, a w 1764 r. zakupił je król Stanisław August Poniatowski, który wkrótce stworzył z nich jeden z najpiękniejszych układów przestrzennych w Europie.

Łazienki w WarszawieŁazienki w Warszawie

Łazienki w Warszawie – Pałac na Wyspie.

W samym sercu Łazienek znajduje się Pałac na Wyspie, służący niegdyś za letnią rezydencję króla. Pałac to przekształcona i rozbudowana Łaźnia Stanisława Lubomirskiego. Projekt przebudowy w stylu klasycystycznym przygotowali królewscy architekci Dominik Merlini i Jan Christian Kamsetzer. Pałac na Wyspie można dziś śmiało zaliczyć do grona najwybitniejszych budowli okresu stanisławowskiego. W swojej letniej rezydencji król zgromadził wspaniałą kolekcję XVII- i XVIII-wiecznego malarstwa oraz rzeźby. Bogato dekorowane wnętrza zostały poważnie uszkodzone w trakcie II wojny światowej, ale udało się je zrekonstruować.

Łazienki w WarszawieŁazienki w Warszawie

Co warto zobaczyć w Łazienkach w Warszawie.

Poza Pałacem na Wyspie w Łazienkach znajduje się jeszcze kilka innych wspaniałych budowli. Zaprojektowany przez Dominika Merliniego Biały Domek był pierwszą budowlą wzniesioną w parku od podstaw, a nie na fundamentach wcześniejszych budowli. Szczególną uwagę zwraca tu tralkowa attyka zwieńczona belwederkiem. Inny obiekt, czyli rozbudowany przez króla Pałac Myślewicki, jest dziś jednym z najpiękniejszych przykładów wczesnego klasycyzmu w Polsce. Po wschodniej stronie Pałacu na Wyspie stoi Podhorążówka, służąca w XVIII w. za kuchnię i budynek mieszkalny. To właśnie tutaj doszło do wybuchu powstania listopadowego, gdy Piotr Wysocki wezwał swoich podwładnych do walki z zaborcą. Nie można też zapomnieć o Amfiteatrze, którego projekt, wzorowany na antycznych budowlach, wykonał Jan Christian Kamsetzer.

Na terenie Łazienek znajduje się ponadto szereg mniejszych pawilonów: Świątynia Egipska, Świątynia Diany, Ermitaż, Nowa Pomarańczarnia, Wodozbiór czy też Stara i Nowa Kordegarda. Sam park składa się natomiast z trzech ogrodów: Królewskiego, Belwederskiego i Modernistycznego.

Łazienki w WarszawieŁazienki w Warszawie

Co koniecznie trzeba zobaczyć – zabytki Warszawy:
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 3.6/5 (39 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: +9 (from 23 votes)
Łazienki Królewskie, 3.6 out of 5 based on 39 ratings

Dodaj komentarz

Required fields are marked *.

*